กัณฑ์เทศน์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ อีสาน

Download Name Play Size Duration
download 190913_001
อย่าประมาทตนเอง_ให้เมตตาตนเอง(ลป.บุญมา คัมภีรธัมโม)

36.3 MB 22:48 min
download 171122_001
หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม เมตตาให้พร(เช้า)

14.8 MB 21:36 min
download 161009_002
ตำนานวัดภูหล่มขุม โดยหลวงพ่อพล ยโสธโร

28.2 MB 41:00 min
download 160924_002
สรีระยนต์ คติธรรม โดย หลวงปู่ประเวศ ปัญญาธโร วัดป่าบ้านโจด เสลภูมิ ร้อยเอ็ด

34.5 MB 50:14 min
download 09 พ.ค. 2540 ข้อวัตรปฏิบัติ
ลป.ศรี มหาวีโร

5.2 MB 22:38 min
download 10 ส.ค. 2538 หลักการของพุทธองค์
ลป.ศรี มหาวีโร

6.4 MB 27:55 min
download 13 ธ.ค.2512 ของพิเศษในตัวเรา
ลป.ศรี มหาวีโร

9.5 MB 41:34 min
download งานบำเพ็ญบุญอุทิศถวายญาท่านใหญ่พระมหาผ่อง ปิยธีโร
ญาท่านใหญ่พระมหางอน ดำลงบุน ประธานสงฆมนตรี สปป.ลาว

28.4 MB 41:23 min
download 151123_001
แก่นธรรม(เช้า) โดยหลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม ณ วัดป่าหนองแข้ดง

31 MB 16:55 min
download 151122_001
หนทางเข้าไปดับทุกข์ โดยหลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม

25.9 MB 37:46 min