×

เกิดข้อผิดพลาด

insufficient image data in file `/home/pooborw1/domains/pooborwon.com/public_html/pictures/worship/poosri/preview/200x200/LP_Watpakung 101 (553).jpg' @ error/jpeg.c/ReadJPEGImage/1182

กราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์

insufficient image data in file `/home/pooborw1/domains/pooborwon.com/public_html/pictures/worship/poosri/preview/200x200/LP_Watpakung 101 (553).jpg' @ error/jpeg.c/ReadJPEGImage/1182

{gallery slider=boxplus.transition animation=3000}worship/2558-12-18_19 lao{/gallery}

{gallery slider=boxplus.transition animation=3000}worship/poosri{/gallery}